Tested beyond limits

WEDSTRIJDEN / PRIJSVRAGEN

1. Organisator

Zebco Europe GmbH Elsterbogen 12-14 21255 Tostedt Duitsland

2. In aanmerking komende deelnemers

Alleen personen uit Europa komen in aanmerking en moeten 18 jaar of ouder zijn.

Werknemers van Zebco Europe GmbH, hun familieleden, teamvissers of iemand anders die verbonden is met Zebco Europe GmbH en de prijstrekking, mogen niet deelnemen aan de prijstrekking.

3. Deelname

(Specifiek op Facebook)
Om deel te nemen dient u het bericht over de wedstrijd op onze Facebook-pagina ‘leuk te vinden, te delen en van commentaar te voorzien’.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Om deel te nemen moeten de deelnemers een volger zijn van onze fanpagina.

4. Selectie van winnaars

De winnaars worden willekeurig gekozen.

5. Kennisgeving aan de winnaars

De winnaars worden op de hoogte gebracht van hun gewonnen prijs. Elke winnaar moet binnen 5 werkdagen reageren.

Als er binnen de termijn niet wordt gereageerd of als een winnaar zijn prijs afwijst, wordt willekeurig een nieuwe winnaar gekozen onder alle deelnemers.

6. Prijzen

De prijzen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

7. Gedragscode

(Specifiek op Facebook)
Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht met, Facebook. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de actie moeten worden gericht aan Zebco-Europe, niet aan Facebook.

Zebco Europe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren of te beëindigen wegens onvoorziene omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving.

In het bijzonder behoudt Zebco Europe zich het recht voor om obscene, lasterlijke, beledigende of kwetsende foto’s en opmerkingen onmiddellijk te verwijderen en de deelnemer uit te sluiten van deelname.

8. Toepasselijk recht

Elk beroep op de rechtbanken is uitgesloten.

Deze deelnamevoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Zebco Europe GmbH
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt
Tel.: +49 4182 2943-0
Fax: +49 4182 2943-22
e-mail: info-de@zebco-europe.com