Tested beyond limits

SERVICE CENTER

SAMEN vinden we een OPLOSSING

We helpen wanneer je ons nodig hebt!

Hebt u een vraag of een probleem met een van onze producten? Het spijt ons ten zeerste dat u, ondanks onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, een probleem hebt met uw Quantum-product. Maar wij zullen u snel en zonder complicaties helpen!

Neem hiervoor onmiddellijk contact op met de Quantum-dealer waar u het product hebt gekocht. De gekwalificeerde dealer weet het best hoe hij u het snelst kan helpen. Hij zal ter plaatse kleine reparaties uitvoeren en u kunt zonder omwegen verder vissen. Zo niet, dan zal hij het toestel in kwestie langs de snelste weg naar ons opsturen en ervoor zorgen dat uw reparatieverzoek in behandeling wordt genomen. Vergeet in geval van een klacht niet het aankoopbewijs aan uw dealer te overhandigen, zodat een eventuele garantieclaim kan worden gecontroleerd.

U kunt ook reserveonderdelen bestellen bij uw dealer. Nauwkeurige informatie helpt de dealer en ons om uw aanvraag snel toe te wijzen en te verwerken:

Bestellen van hengeldelen

  • Naam en lengte van de hengel.
  • Idealiter het artikelnummer (afgedrukt op het handstuk).
  • Gewenst onderdeelnummer van bovenaf geteld (onderdeel 1 is het uiteinde van de hengel).
  • Het bestelnummer van het reserveonderdeel is vaak al op de onderkant gedrukt.

Bestellen van molen onderdelen

  • Naam en formaat van de molen.
  • Idealiter het artikelnummer (afgedrukt op de onderkant van de doos).
  • Gewenste onderdeel volgens de exploded view tekening. De gangbare molen tekeningen zijn hier op onze website te vinden.
  • Door de gewenste onderdelen op een kopie van de exploded view tekening te markeren, wordt de verwerkingstijd verkort.

Bestaat uw dealer niet meer?

Indien de Zebco dealer waar u het product heeft gekocht niet meer bestaat of niet meer binnen bereik is, bijvoorbeeld door een verhuizing, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Zebco dealer. Gebruik de dealer locator op deze website om te zien waar ze zijn.

Problemen met de verwerking van reparaties? Gelieve het contactformulier op deze website te gebruiken.